Trainingen & Trajecten

Klantgericht werken en Ondernemerschap tonen: het vraagt anno nu om een andere manier van werken en van leidinggeven. In de kern komt het neer op: ruimte en vertrouwen geven en meer op resultaten sturen dan op de uitvoering.

Je bent als leidinggevende bovendien de inspirator en motivator.

In onze opleidingen en trainingen staan deze vragen centraal:

  • hoe ga je in gesprek? (ook met teams als geheel)
  • hoe haal je het beste in mensen naar boven?
  • Hoe kun je inspirerend en motiverend leidinggeven?
  • Hoe stuur je op resultaten?
  • Hoe creëer je een klantgericht, ondernemend en innovatief klimaat?
  • Hoe vergroot je de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers?

Passie is business - Tersprake

Wij hebben verschillende ‘kant en klaar’ trajecten als basis en maken deze passend voor jouw organisatie of team.

Koers op de Klant

Om een goede en vruchtbare relatie te hebben met klanten en werkelijk ondernemend te zijn, zullen missie, visie en doelen helder moeten zijn. We werken hierbij met het Koersmodel©.

We schudden daarom oude denkbeelden door elkaar, onderzoeken nieuwe richtingen en begeleiden bij het in de praktijk brengen van de nieuwe inzichten.

In de eerste plaats gaat het om denken vanuit de klant, en niet vanuit de organisatieprocessen. Dat lijkt een open deur, maar is vaak een omschakeling in denken.

In 4 sessies zetten we de focus weer volledig op de klant, geven we het begrip klantgerichtheid een nieuwe lading en laten we de kracht van het team bloeien.

Dit programma is ook bijzonder aan te raden aan organisaties die van non-profit naar profit bewegen of organisaties die simpelweg meer profit willen genereren door middel van groei en positieve profilering.

Creatief ondernemerschap

Think different - Tersprake

Om nieuwe diensten en producten te bedenken, maar ook om (grote en kleine) problemen op te lossen moet je vaak buiten de geijkte paden kunnen denken. Het vereist een andere manier van kijken naar het alledaagse.

Hoe kun je, samen met anderen,  nieuwe ideeën genereren? En als je eenmaal een berg ideeën hebt, hoe kies je de beste eruit? De definitie van creativiteit die wij in deze context hanteren is: Oplossingsgericht denken en onderzoekend en inventief kunnen (en mogen!) zijn. De gebaande paden durven verlaten, op zoek naar nieuwe wegen of omwegen.

Deze training levert veel technieken op, die op elk ander gewenst moment opnieuw gebruikt of gecombineerd kunnen worden.

The winning team!

TerSprake is een gecertificeerd Belbin Teamrolmanagement bureau. Een team dat worstelt met interne conflicten of frictie over bv taakverdeling, het beoordelen van prestaties, leiderschap of miscommunicatie op persoonlijk vlak, kan opheldering en een soepele samenwerking verwachten na een Belbin traject van TerSprake.

Het zet samenwerking in een ander licht. Je begrijpt jezelf en de ander beter en verschillen worden een punt van waardering in plaats van onbegrip en irritatie. Als je ziet en begrijpt hoe de ‘dynamiek van de verschillen’ werkt, dan kun je dit inzetten om de prestatie van het team te verbeteren.

Klant Lezen

Deze training gaat over het ‘lezen’ van klanten: hoe schat je in of een klant open staat voor een advies, contact of een praatje? En hoe stem je goed af op de persoonlijkheid van een bepaalde klant en op zijn of haar behoeftes? Hoe ga je om met emoties van de klant? Hoe bewust ben je je van je eigen emoties? En hoe maak jij je klanten blij?
Deze training helpt om elke klant dat speciale gevoel te geven. Het gevoel gewaardeerd te worden en belangrijk te zijn. En dat gevoel gaat ver voorbij de ‘deal’ of de inhoud van de portemonnee. Echt en oprecht contact, daar komen mensen voor terug. We laten je ervaren hoe je met verschillende persoonlijkheden dit echte contact kunt opbouwen.

Voorkomen van en omgaan met agressie

Heb je vaak te maken met agressie van klanten? In de training ‘Omgaan met agressie’ gaan we in op de agressiebarometer, en hoe je explosieve situaties kan voorkomen. Tevens gaan we in op effectieve gedrag strategieën om duidelijk je grenzen aan te geven. Wat kan nog wel, en wat is ontoelaatbaar. En hoe laat je dat zien? Daarbij gaat het vaak ook over je eigen weerbaarheid en de mate waarin je contact kan maken met de ander.

Word ondernemender in jouw functie in 1 dag

Je eigen functie (je rol en je taken) dient als uitgangspunt. Wat zijn al jouw activiteiten en hoe kun je die ondernemender maken en meer focussen op commercieel resultaat. Je kennis van klantbehoefte brengen we in kaart en breiden we uit.

Stap 2 is kijken wat je daarvoor nodig hebt: wat kun je zelf al en wat heb je nog nodig? En van wie?  Wat is jouw functie in de keten van processen binnen de organisatie? En daar buiten. Als je weet wat klanten willen en waar ze beter van worden, en je bedenkt daar een aanbod voor waar de organisatie ook weer beter van wordt: dan ben je zakelijk slim bezig.

30euro - Tersprake

Gesprekken voeren die kansen creëren

Als je de diensten (of beter: de oplossingen) van je organisatie of van jezelf, aan de man/vrouw wilt brengen, kan een kans in elke ontmoeting zitten.

Hoe bouw je een gesprek zo op dat de ander gaat vertellen (liefst 65% van de ‘zendtijd’ moet voor de ander zijn) over waar de schoen wringt en wat de oplossing zou kunnen zijn. Hoe stel je de goede vragen en wanneer bied je in het gesprek jullie oplossing/aanbod aan?

In deze training werken we met praktijkcases om zo goed mogelijk te oefenen.

Zeg het!

bla bla bla

Een kort traject voor leidinggevenden over het stimuleren en voorleven van transparante en effectieve communicatie. Veel van de ongewenste resultaten in de samenwerking worden veroorzaakt door vermijdende communicatie: je zegt niet wat je echt denkt omdat je denkt dat de ander …. zus en zo…zal doen of denken.
Dus je zegt iets anders.
Maar de ander voelt wel van alles en denkt dat jij zus en zo bedoelt, maar vraagt dat niet.
Hij zegt ook iets anders. Maar jij denkt: ja ja… nou hij zal wel….

Van die dingen. We doen het allemaal.

Leidinggevenden hebben een sleutelfunctie en een voorbeeldrol in de wijze van communiceren. Wij leren hen hoe zij echt in gesprek gaan, en anderen daarbij kunnen helpen om dingen óp en niet ónder tafel te krijgen.