Selecteer een pagina

Conflict Coaching

Traject

Conflicten op de werkvloer zijn lastig en ondermijnen optimale samenwerking. Vaak ligt de oorzaak in zaken die onder de tafel blijven. Door deze open en eerlijk te benoemen, ontstaat begrip voor ieders standpunt. Dat is nodig om weer ruimte te maken voor optimale samenwerking.

Na een individuele intake stellen we een trajectplan op, gestoeld op de volgende uitgangspunten:

  • Bespreekbaar maken wat nog niet bespreekbaar is.
  • Belang van open, eerlijke, transparante communicatie.
  • Begrip voor elkaars waarden en drijfveren.
  • Kwetsbaarheid durven en kunnen tonen in (dreigende) conflictsituaties.
  • Inzicht in emoties bij (dreigende) conflicten

De aanpak is specifiek gebaseerd op de aard van het (dreigende) conflict. De gebruikte interventies worden hierop afgestemd. We gaan uit van coöperatieve volwassen inbreng van de betrokkenen. In sommige gevallen kan daarvoor eerst individuele coaching worden aangeraden.

Babette

Babette

Contactpersoon

“Ik kom het liefst aan tafel bij een dreigende conflict situatie. Ik kan goed belangen onderscheiden en vertalen zodat er meer onderling begrip komt. Dat haalt de kou al wat uit de lucht. Ik onderzoek de bereidheid en als deze er is stuur ik aan op coöperatieve volwassenheid. Daarna ligt de weg open voor een structurele oplossing.”

Praktisch:

  • Deze interventie wordt uitgevoerd door een post-hbo gecertificeerd conflictcoach.
  • Er vindt altijd eerst een individuele intake plaats met de betrokkenen om de bereidheid tot samenwerking te onderzoeken.
  • Een traject is op maat en afgestemd op de aard van het conflict.

Interesse?

Heb je interesse in dit traject, neem dan contact met ons op door het contactformulier hiernaast in te vullen.

Meer informatie? Neem contact op!