Selecteer een pagina

Team Ontwikkeling

Traject

Als een team niet goed samenwerkt, ligt de oorzaak vaak in de (gebrekkige) onderlinge communicatie. Medewerkers praten langs elkaar heen, begrijpen elkaar niet of halen oude koeien uit de sloot.

Team Ontwikkeling zorgt voor onderling begrip en herstel van vertrouwen. Het team kan daarna weer op volle kracht vooruit.

Een traject begint met individuele intakegesprekken om elkaar beter te leren kennen en om vertrouwen op te bouwen tussen teamcoach en betrokkenen. Daarna volgt een kick-off sessie waarin we gezamenlijke doelen stellen en werken aan draagvlak en commitment.

Onderdelen in het traject zijn:

  • Verschillende niveaus van luisteren (i.p.v. elkaar ‘horen’).
  • Veiligheid en luisteren in relatie tot de ontwikkelvraag van het team.
  • Interventies op inefficiente communicatiepatronen voor inzicht en wederzijds begrip.
  • Waardering voor eigenheid en onderliggende verschillen. 

Onze aanpak is gebaseerd op de trap van goed teamwerk, waarin we steeds een trede hoger gaan om vertrouwen en wederzijds begrip te stimuleren.

Babette

Babette

Contactpersoon

“Een goed team bestaat uit personen met diverse talenten en eigenschappen. Dat unieke talenten kunnen botsen in de samenwerking is volledig logisch. Je staande houden in het krachtenveld, en niet een gemiddelde deler worden is niet de makkelijkste weg, maar wel de meest krachtige.”

Praktisch:

Dit is een InCompany traject. Afhankelijk van de gewenste onderdelen wordt een offerte op maat gemaakt.

“Ter Sprake heeft ons op een prettige en deskundige manier begeleid in ons teambuildingstraject.
Inlevend waar mogelijk en confronterend waar nodig. Het traject heeft ons geholpen in onderlinge communicatie en wederzijds begrip. De samenwerking in het team is aanmerkelijk versterkt en er ligt weer een stevige basis voor de toekomst.” Michiel van Kerkvoorde

teamleider, Staatsbosbeheer

Meer informatie? Neem contact op!