Selecteer een pagina

Train-de-Trainer Veranderkracht

Train-de-Trainer Veranderkracht

De Training

Wil jij mensen goed door veranderingen begeleiden? En inzicht geven in alle emoties en gevoelens die horen bij veranderen? Dan is de verandercurve een mooi  instrument om mee te werken. De verandercurve geeft namelijk inzicht in hoe mensen omgaan met ‘opgelegde’ veranderingen. Dit gaat in een aantal elkaar opvolgende fases.

Elke fase kent zijn eigen emoties.
Je leert hoe je hier als begeleider, leidinggevende of collega mee om kunt gaan. Deze interventie kan je goed inzetten in een organisatie als start van een verandertraject of als inzicht model op teamdagen o.i.d.

Wil jij zélf leren deze interventie te gebruiken? Als trainer, coach of teambegeleider? Dan is deze train-de-trainer een mooie aanvulling in je bagage.

Wat leer je?

De trainingsdag bestaat uit drie delen verdeeld over 1 dag inclusief de avond.

Deel 1:

 • Voorbereiding van je deelnemers op de verandercurve
 • Opbouwen van de verandercurve
 • Achtergrond en psychologie over gevolgen van opgelegde veranderingen
 • Materiaal gebruik
 • Het uitvragen van de onderbuikgevoelens van de deelnemers

Deel 2:

 • Oefeningen voor de finesses bij het uitspelen van de veranderfases
 • Interactief en uitvergroot trainen
 • Wisselwerking tussen twee trainers in de interventie
 • Afstemmen op de deelnemers, interactie bevorderende interventies.

Deel 3:

 • Werken/trainen met humor
 • Verschillen tussen emoties en gevoel bij opgelegde veranderingen
 • Uitzonderingen en dilemma’s

We voeden je met tientallen tips over het trainen en boeien van je deelnemers. Trainerservaring is niet noodzakelijk.

Resultaten

 • Je voert zelfstandig de interventie uit
 • Je geeft de deelnemers inzicht in emoties en gevoelens die voortkomen uit het veranderproces en de weerstand hierop
 • Je traint ontspannen en met humor waardoor het een laagdrempelige interventie is voor je deelnemers
 • Je reageert adequaat op vragen van de deelnemers waardoor ze een stap verder kunnen in het veranderproces
 • Je benoemt respectvol en helpend de onderbuikgevoelens van de deelnemers waardoor deze bespreekbaar en hanteerbaar worden
 • Je wordt gevoed met tientallen tips over het interactief trainen en het werken met gepaste uitvergroting.

Wil je dat wij de verandercurve in jouw verandertraject begeleiden, kijk dan bij de Flitsworkshop Veranderkracht.

Babette

Babette

Begeleider

Voor trainers en begeleiders van veranderingen is dit een laagdrempelig instrument dat in korte tijd enorm veel inzicht geeft. Deelnemers herkennen zich altijd. Er wordt ook veel bij gelachen. Dat maakt deze methode nog waardevoller”.
Annemarie

Annemarie

Begeleider

“Wil je écht impact hebben in bijeenkomsten over verandering, dan zullen deelnemers het zelf moeten voelen. Deelnemers die we vaak jaren later weer zien, herinneren zich feilloos de verandercurve. ‘Dat met dat touw, dat had écht impact. Toen zag ik wat ik deed’, zeggen ze dan!”

Praktisch:

Datum: 26 november 2018

Plaats: omgeving Zwolle

Tijd: 9.30 – 21.00 uur

Prijs: € 750,- excl. BTW

Inbegrepen:

Materialen

Vergaderarrangement

Lunch en 3-gangendiner

Certificaat

“Wij gebruiken de interventie om bij teams de veranderingsbereidheid te peilen en te vergroten. Aangezien we werken met een groot aantal teams is het een waardevolle aanvulling deze interventie zelf in huis uit te voeren. Ter Sprake heeft een heel eigen manier van trainen. Ze delen veel, zijn enthousiast, en gaven ons het volste vertrouwen dat wij dit zelf ook kunnen! Ze werken met mooie kleine tussenoefeningen en het programma heeft een duidelijke structuur.
Een aanrader!”
Everlyn Feringa van der Tuuk

Procescoach, Cosis

“Ter Sprake koppelt de Verandercurve aan gedwongen ‘verlies’ ervaringen en belicht hiermee duidelijk menselijke – en organisatieprocessen.
Het was erg waardevol en inspirerend om vanuit nieuwe invalshoeken en gedachten hiernaar te kijken. De trainers van Ter Sprake hebben de training goed voorbereid en voorzien van allerlei leuke, actieve oefeningen. Ik raad deze bijeenkomst aan.”

Summer Koster

Master Pedagoog, Sum Consultancy

Meer informatie? Neem contact op!